Service

De medewerkers van Solar Charged Solutions zijn vaardige mensen waarbij, bijna alles goed gaat. Voor die gevallen waarbij iets misgaat en die met hoge urgentie moeten worden opgepakt, is een klachtenformulier.

Ik heb een probleem met mijn monitoring van mijn zonnepanelen:

Optie 1: Controleer in de meterkast of de zekering aangeschakeld staat

Schakelaar aan

Schakelaar uit

Staat de zeker uit, dan aanzetten, slaat deze terug uit, dan contact met ons opnemen via het service formulier.

Is optie 1 niet van toepassing en is er nog steeds geen monitoring op de app, neem dan optie 2

Optie 2

Controleer het WIFI signaal, of deze naar behoren aangeschakeld en verbonden is.
Indien niet, dan reboot de router, lukt het niet de WIFI verbinding actief te krijgen, neem dan contact op met uw provider.
Werkt het WIFI signaal naar behoren, maar kan u nog steeds niet uitlezen, kijk dan even welk systeem omvormer u heeft en volg de in het filmpje weergegeven procedure.

Goodwe

Solar Edge

Enphase

Heeft u nog steeds geen succes, neem dan contact op via onderstaand formulier. 

Storing? Bel direct!